Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +358.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +13442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +230%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +358.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +13442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +230%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +146.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +269.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +146.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +269.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +728.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1492.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +199.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +31.8%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +728.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1492.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +199.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +31.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +129.5%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +15.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +129.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Mounds candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 54.89g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 2.88g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 1.67g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 19.56g 58.59g Mounds candy bar
Կալորիականություն 105kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 105mg 21mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 12mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 82mg 91mg Mounds candy bar
Կալիում 133mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 121mg 145mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.012mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.007mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 2µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 160IU 0IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 0µg Tapioca
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին D 34IU 0IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg 0µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0.4mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.143mg 0.058mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.277mg 0.245mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 4µg 6µg Mounds candy bar
Վիտամին B12 0.25µg 0µg Tapioca
Choline, total 11.8mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 2mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 0.991g 20.58g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 0.39g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0.14g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 46.19g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 24mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.589g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: