Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Սննդամթերք հարուստ Սպիտակուցներ սնուցիչ(ներ)ով, Խոլեստերին սնուցիչ(ներ)ի ցածր պարունակությամբ

Popular

որոնում
1
Շամբալա Spices, fenugreek seed
Շամբալա
Սպիտակուցներ - դիրք
1460
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
1460

Գինը:
$1.6
1460
8787
2
Թարխուն Spices, tarragon, dried
Թարխուն
Սպիտակուցներ - դիրք
1507
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
1507

Գինը:
$6
1507
8787
3
Նուշ Nuts, almonds
Նուշ
Սպիտակուցներ - դիրք
1899
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
1899

Գինը:
$2.4
1899
8787
4
Չաման Spices, cumin seed
Չաման
Սպիտակուցներ - դիրք
2582
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
2582

Գինը:
$4
2582
8787
5
Ընկույզ Nuts, walnuts, english
Ընկույզ
Սպիտակուցներ - դիրք
2941
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
2941

Գինը:
$5
2941
8787
6
Բրազիլական ընկույզ Nuts, brazilnuts, dried, unblanched
Բրազիլական ընկույզ
Սպիտակուցներ - դիրք
3048
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
3048

Գինը:
$3.4
3048
8787
7
Պապրիկա Spices, paprika
Պապրիկա
Սպիտակուցներ - դիրք
3079
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
3079

Գինը:
$2.6
3079
8787
8
Ձվի սպիտակուց Egg, white, raw, fresh
Ձվի սպիտակուց
Սպիտակուցներ - դիրք
3685
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
3685

Գինը:
$1
3685
8787
9
Հիլ, կարդամոն Spices, cardamom
Հիլ, կարդամոն
Սպիտակուցներ - դիրք
3722
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
3722

Գինը:
$5
3722
8787
10
Քրքում Spices, turmeric, ground
Քրքում
Սպիտակուցներ - դիրք
3951
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
3951

Գինը:
$2.5
3951
8787
11
Կարիա պեկան Nuts, pecans
Կարիա պեկան
Սպիտակուցներ - դիրք
4059
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
4059

Գինը:
$3
4059
8787
12
Մակադամիա Nuts, macadamia nuts, raw
Մակադամիա
Սպիտակուցներ - դիրք
4418
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
4418

Գինը:
$3
4418
8787
13
Մշկընկույզ Spices, nutmeg, ground
Մշկընկույզ
Սպիտակուցներ - դիրք
5057
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
5057

Գինը:
$6
5057
8787
14
Թունա Fish, tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat
Թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
328
Խոլեստերին - դիրք
5527
Ընդհանուր
5855

Գինը:
$7
328
3260
15
Գծավոր թունա Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
Գծավոր թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
586
Խոլեստերին - դիրք
5887
Ընդհանուր
6473

Գինը:
$8
586
2900
16
Կարմիր սաղմոն Fish, salmon, sockeye, cooked, dry heat
Կարմիր սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
883
Խոլեստերին - դիրք
5934
Ընդհանուր
6817

Գինը:
$13
883
2853
17
Տաքդեղ Peppers, hot chili, green, raw
Տաքդեղ
Սպիտակուցներ - դիրք
6820
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
6820

Գինը:
$1
6820
8787
18
Կոճապղպեղ Ginger root, raw
Կոճապղպեղ
Սպիտակուցներ - դիրք
6924
Խոլեստերին - դիրք
-
Ընդհանուր
6924

Գինը:
$0.5
6924
8787
19
Ձիու միս Game meat, horse, cooked, roasted
Ձիու միս
Սպիտակուցներ - դիրք
601
Խոլեստերին - դիրք
6347
Ընդհանուր
6948

Գինը:
$2
601
2440
20
Ձողաձուկ Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat
Ձողաձուկ
Սպիտակուցներ - դիրք
1493
Խոլեստերին - դիրք
5672
Ընդհանուր
7165

Գինը:
$1.3
1493
3115
21
Այծ Game meat, goat, cooked, roasted
Այծ
Սպիտակուցներ - դիրք
780
Խոլեստերին - դիրք
6675
Ընդհանուր
7455

Գինը:
$2
780
2112
22
Միս Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, roasted
Միս
Սպիտակուցներ - դիրք
941
Խոլեստերին - դիրք
6596
Ընդհանուր
7537

Գինը:
$0.5
941
2191
23
Ապխտած սաղմոն Fish, salmon, chinook, smoked
Ապխտած սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
2509
Խոլեստերին - դիրք
5047
Ընդհանուր
7556

Գինը:
$14
2509
3740
24
Խոզապուխտ Pork, cured, ham, boneless, extra lean (approximately 5% fat), roasted
Խոզապուխտ
Սպիտակուցներ - դիրք
1956
Խոլեստերին - դիրք
5617
Ընդհանուր
7573

Գինը:
$0.5
1956
3170
25
Խոզ Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, broiled
Խոզ
Սպիտակուցներ - դիրք
735
Խոլեստերին - դիրք
6927
Ընդհանուր
7662

Գինը:
$0.8
735
1860
26
Սաղմոն Fish, salmon, Atlantic, farmed, cooked, dry heat
Սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
1653
Խոլեստերին - դիրք
6048
Ընդհանուր
7701

Գինը:
$13
1653
2739
27
Ծովախեցգետնի միս Crustaceans, crab, alaska king, cooked, moist heat
Ծովախեցգետնի միս
Սպիտակուցներ - դիրք
2303
Խոլեստերին - դիրք
5617
Ընդհանուր
7920

Գինը:
$12
2303
3170
28
Սթեյք Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
Սթեյք
Սպիտակուցներ - դիրք
1153
Խոլեստերին - դիրք
6803
Ընդհանուր
7956

Գինը:
$2.4
1153
1984
29
Սկումբրիա Fish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heat
Սկումբրիա
Սպիտակուցներ - դիրք
1301
Խոլեստերին - դիրք
6675
Ընդհանուր
7976

Գինը:
$7
1301
2112
30
Ծիածանափայլ իշխան Fish, trout, rainbow, farmed, raw
Ծիածանափայլ իշխան
Սպիտակուցներ - դիրք
2185
Խոլեստերին - դիրք
5830
Ընդհանուր
8015

Գինը:
$7
2185
2957